Juridisk meddelelse

Juridisk meddelelse

Al adgang og brug af Coffee Greens' hjemmeside er underlagt følgende vilkår og betingelser (samlet benævnt "Juridisk meddelelse"). Når du går ind på og bruger Coffee Greens hjemmeside, accepterer du dermed versionen af den juridiske meddelelse, som er gældende på det pågældende tidspunkt. Coffee Greens forbeholder sig ret til at ændre den juridiske meddelelse fra tid til anden efter Coffee Greens' eget skøn og uden forudgående varsel. Fortsat brug af denne hjemmeside indebærer således også accept af den ændrede juridiske meddelelse. Det er dit eget ansvar at holde dig underrettet om den gældende juridiske meddelelse på tidspunktet, hvor du går ind på og bruger denne hjemmeside. Hvis du overtræder nogen af vilkårene og betingelserne i den juridiske meddelelse, ophører din tilladelse til at bruge hjemmesiden automatisk.

Copyright

Indholdet og layoutet på hjemmesiden tilhører eller er licenseret til Coffee Greens og er beskyttet af ophavsrettigheder og andre love om intellektuel ejendomsrettighed. Enhver uautoriseret brug af indholdet kan krænke sådanne love. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet heri, er forbeholdt. Reproduktion, overførsel, distribution eller lagring af dele eller hele hjemmesiden på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Coffee Greens er forbudt. Du kan anmode om tilladelse via info@coffee-greens.com

Med undtagelse af siderne der bærer angivelsen ’udskriv denne side’, må du kun udskrive én kopi af indholdet til din egen, ikke-kommercielle brug, forudsat at enhver kopi af disse dokumenter, som du laver, bærer alle angivelser om ejendomsret og andre ejerskabsnotater og evt. ansvarsfraskrivelse indeholdt heri.

Varemærker/handelsmærker

Alle varemærker, handelsmærker, logoer og billeder, der vises på denne hjemmeside nu eller senere, tilhører udelukkende, eller er udelukkende givet i licens til Coffee Greens. Din adgang til denne hjemmeside kan ikke opfattes som bevilling - hverken underforstået eller på anden måde - af licens eller rettigheder til at benytte ethvert varemærkenavn, handelsmærke, logo og billeder, der vises på denne hjemmeside uden forudgående skriftlig tilladelse fra Coffee Greens. Du kan anmode om samtykke via info@coffee-greens.com

Brug af links

Denne hjemmeside indeholder links til tredjeparts hjemmesider, som Coffee Greens ikke har kontrol over. Daikin repræsenterer ikke på nogen måde nogen hjemmeside, som du kan få adgang til via denne hjemmeside.

Når du går til tredjeparts hjemmesider fra denne hjemmeside, gør du det på egen risiko. Coffee Greens er ikke ansvarlig for nøjagtighed, rettidighed, pålidelighed, tilstrækkelighed, sekvens eller fuldstændighed af nogen information, data, meninger, råd eller udtalelser, der gives på disse hjemmesider eller for kvaliteten af de produkter eller tjenester, der er tilgængelige på disse hjemmesider.

Coffee Greens leverer disse link for din bekvemmeligheds skyld og kun til orientering. Medtagelse af sådanne links indebærer ikke, at Coffee Greens påtager sig eller accepterer noget som helst ansvar for indholdet eller brugen af sådanne hjemmesider. Coffee Greens råder dig til først at læse vilkår og betingelser for disse hjemmesider.

Oprette link til Coffee Greens hjemmeside

Du kan oprette link til Coffee Greens hjemmeside på betingelse af, at det klart nævnes (i linket), at den besøgende på din hjemmeside vil blive sendt videre til Coffee Greens hjemmeside. Linket må ikke være vildledende og må ikke medføre, at information fra Coffee Greens hjemmeside bliver vist som en del af en anden hjemmeside. For eksempel er indramning og inline linking til Coffee Greens hjemmesiden ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Coffee Greens.

Du kan anmode om tilladelse via info@coffee-greens.com

På nogen som helst af siderne på din hjemmeside eller i nogen som helst kontekst må der ikke vises indhold eller materialer, der kan tolkes som obskønt eller kriminelt, eller som krænker eller opfordre til overtrædelse af tredjeparts rettigheder.

Garanti og ansvarsfraskrivelse for brug af hjemmeside

Coffee Greens garanterer ikke for, at adgangen til hjemmesiden og dens indholdt ikke kan blive afbrudt, eller at den er fejlfri. Denne hjemmeside og alt dens indhold leveres "som det er", der gives ingen garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, inklusive, men ikke begrænset til, garantier for titel eller ikke-krænkelse eller garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål, med hensyn til tilgængelighed, nøjagtighed, sikkerhed, pålidelighed eller indholdet af hjemmesiden.

Hjemmesiden kan indeholde tekniske eller andre fejl, unøjagtigheder eller typografiske fejl. Coffee Greens kan ændre indholdet, layoutet og servicerne, der findes på hjemmesiden, inklusive priser og beskrivelser af produkter angivet heri, når som helst og uden varsel. Indholdet eller tjenesterne på denne hjemmeside kan være forældet, og Coffee Greens er ikke forpligtet til at opdatere sådant indhold eller tjenester.

Hverken Coffee Greens eller nogen af deres underleverandører, der er involveret i at designe, producere eller levere noget af indholdet på denne hjemmeside, er ansvarlige for nogen direkte, indirekte, hændelige, specielle, følgelige eller pønale skader, tab af fortjeneste eller tab af forretning, også selv om Coffee Greens er blevet advaret om muligheden for sådanne skader.

Coffee Greens påtager sig intet ansvar, og kan ikke holdes ansvarlig for nogen skader eller virus, der kan inficere dit computerudstyr eller anden ejendom på grund af eller i forbindelse med din brug af eller adgang til denne hjemmeside. Visse jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse af visse garantier eller begrænsninger i ansvar, så de ovennævnte begrænsninger eller udelukkelser gælder muligvis ikke for dig. Coffee Greens ansvar vil i så tilfælde være begrænset til det videst mulige omfang, som det er tilladt ved lov.

Hvis du er utilfreds med nogen del af denne hjemmeside, er dit eneste afhjælpningsmiddel afbrydelse af din brug denne hjemmeside.

Elektronisk indsendelse af data

Når du indsender data (inklusive meddelelser, dokumenter og filer) til Coffee Greens ved hjælp af elektroniske mails eller via formularer på hjemmesiden, accepterer du at:

  1. Materialet ikke indeholder ikke nogen emner, der er ulovlige eller på anden måde uegnet til at blive udgivet;
  2. Du vil i rimeligt omfang bestræbe dig på at scanne og fjerne evt. vira eller andre forurenende eller ødelæggende egenskaber, før du sender noget materiale.
  3. Du forpligter dig endvidere til ikke at foretage dig noget, der pålægger en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning af denne hjemmesides infrastruktur.

Du accepterer at holde Coffee Greens skadesløs og, efter vores mening, at forsvare Coffee Greens og deres medarbejdere, ledelse, ansatte, aktionærer, repræsentanter og agenter fra alle og enhver tredjeparts krav, ansvar, skader og/eller udgifter, som skyldes din forkerte brug, din overtrædelse af denne Juridiske Meddelelse, eller din krænkelse eller krænkelse eller brug af en hvilken som helst anden bruger på dine vegne, af nogen intellektuel ejendomsret eller andre rettigheder tilhørende nogen person eller enhed.

Databeskyttelse og cookies

Al personlig data som Coffee Greens indsamler fra dig, når du bruger denne hjemmeside, bliver behandlet i overensstemmelse med vores Databeskyttelsespolitik og Meddelelse om cookies. Du bekræfter, at når du bruger denne hjemmeside, så giver du samtidig dit samtykke til, at dine personlige data bliver brugt og behandlet i overensstemmelse med vores Databeskyttelsespolitik og Meddelelse om cookies.

Gældende love og jurisdiktion

Coffee Greens driver og styrer denne hjemmeside fra steder i Danmark. Dermed er oplysningerne på denne hjemmeside leveret i Danmarkog den er omfattet af og underlagt lovgivningen i Danmark, uden hensyntagen til eventuelle lovkonflikter angående principper. I det omfang det er tilladt af gældende lov, er du underlagt enekompetence for domstolene i København.

Diverse vilkår

Hvis nogen bestemmelse i denne juridiske meddelelse bliver eller erklæres ulovlig, ugyldig eller af andre årsager ikke kan håndhæves, vil disse bestemmelser blive udskilt fra denne juridiske meddelelse, og de skal ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser. Denne juridiske meddelelse udgør hele aftalen mellem dig og Coffee Greens angående emnet heri.

Denne hjemmeside drives af Coffee Greens ApS, et selskab med hjemsted i Danmark, med registreret kontor på Henningsens Alle 42, 2900 Hellerup, tilmeldt erhvervsregisteret (CVR) under virksomhedsnummeret 36544392