Abonnementspolitik

Abonnementsvilkår

Abonnement på rå eller ristede kaffebønner kan oprettes på de produkter, hvor muligheden fremgår. Mængdeangivelser og interval på abonnement er foruddefinerede og kan ikke tilpasses. Abonnenten har dog løbende mulighed for at se, redigere eller opsige abonnementet i abonnementsportalen.

Varerne afregnes automatisk med det interval, som abonnement ønsker varer leveret i. Når en periodes afregning er foretaget, bliver varerne afsendt. Såfremt at afregningen ikke kan gennemføres, bliver varerne ikke fremsendt. Når varer er fremsendt, kan de ikke returneres af hygiegne-hensyn. Abonnementer skal således senest ændres eller opsiges 1 dag før den nye abonnementsperiode indtræder.

Abonnementer afregnes til de til enhver tid gældende priser, fratrukket abonnementets rabatsats. Priser på kaffebønner og fragt opdateres 1 gang per måned som følge af ændringer i markedspriser. Abonnementer kan for nærværende kun oprettes til forsendelse, dvs. afhentning er ikke mulig. 

Coffee Greens forbeholder sig retten til ændre abonnementsvilkår. Ved ændringer orienteres eksisterende abonnenter om ændringer med 1 måneds varsel.