Samling: Restsalg

En stor del av vårt sortiment selges år etter år. Men noen av varene våre er utenfor rekkevidde uten at de nødvendigvis kommer tilbake. Dette kan skyldes at produksjonen har opphørt, at det er for lite tilførsel i forhold til etterspørselen, eller at et slakteår er så dårlig at det ikke lever opp til våre kvalitetskrav. Derfor er noen av våre produkter i videresalg – og selges kun så lenge lageret rekker.