Algemene voorwaarden

SERVICEVOORWAARDEN


----


OVERZICHT


Deze website wordt beheerd door Coffee Greens ApSOp de hele site verwijzen de termen"wij","ons"en"onze"naar Coffee Greens ApSCoffee Greens ApS biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die op deze website beschikbaar zijn, aan u, de gebruiker, aan op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier worden vermeld.


Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze"Service"en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden","Voorwaarden"), inclusief deze aanvullende voorwaarden en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of toegankelijk via een hyperlinkDeze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, verkopers en/of bijdragers van inhoud zijn.


Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze Site bezoekt of gebruiktDoor toegang te krijgen tot of gebruik te maken van enig deel van de Site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze ServicevoorwaardenAls u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst, kunt u mogelijk geen toegang krijgen tot de Site of geen Services gebruikenIndien deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.


Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de ServicevoorwaardenU kunt op elk moment de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op deze pagina bekijkenWe behouden ons het recht voor om een deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsenHet is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingenUw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.


Onze winkel wordt gehost op Shopify IncZe bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.SECTIE 1 - ONLINE WINKELVOORWAARDEN


Door deze Servicevoorwaarden te accepteren, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en dat u ons toestemming hebt gegeven om een van uw minderjarige gezinsleden om deze site te gebruiken.


U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de Service wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten).


U mag geen wormen of virussen of codes van destructieve aard verzenden.


Schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN


We behouden ons het recht voor om op elk moment service aan iemand om welke reden dan ook te weigeren.


U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden verzonden en (a) verzending via verschillende netwerken omvat; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparatenCreditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens verzending via het netwerk.


U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website via dewelke de Service wordt geleverd, te reproduceren, kopiëren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.


De koppen die in deze Overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.ITEM 3 - Nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van informatie


Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze website niet juist, volledig of actueel isHet materiaal op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder de primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegenElk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.


Deze website kan bepaalde historische informatie bevattenHistorische informatie is niet noodzakelijk actueel en wordt alleen ter referentie verstrektWe behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werkenU gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te controleren.HOOFDSTUK 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN


Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


We behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.


Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor eventuele wijzigingen, prijswijzigingen, opschorting of beëindiging van de Dienst.SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)


Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via de SiteDeze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en mogen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.


We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten in de winkel zo nauwkeurig mogelijk weer te gevenWe kunnen niet garanderen dat de kleurenweergave van uw computermonitor nauwkeurig is.


We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of jurisdictie te beperkenWe kunnen dit recht per geval uitoefenenWe behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten en diensten die we aanbieden te beperkenAlle productbeschrijvingen of productprijzen kunnen naar ons goeddunken op elk moment worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgevingWe behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zettenElke aanbieding voor een product of dienst die op deze site wordt gedaan, is ongeldig waar dit verboden is.


We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of andere materialen die door u zijn gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zullen voldoen of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.SECTIE 6 - Nauwkeurigheid van facturerings- en accountgegevens


We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigerenWe kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per beperken of annulerenPersoon, persoonHuishouden of perBestellenDeze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of verzendadresIn het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatstWe behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.


U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaanU stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.


Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.HOOFDSTUK 7 - OPTIONELE GEREEDSCHAP


We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we geen controle of controle of input hebben.


U erkent en stemt ermee in dat we toegang bieden tot dergelijke tools"zoals ze zijn"en"zoals beschikbaar"zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder goedkeuringWe hebben geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.


Elk gebruik door u van optionele tools die via de Site worden aangeboden, is geheel voor uw eigen risico en goeddunken, en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop tools worden geleverd door de toepasselijke externe leverancier(s).


We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de Site (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen)Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.SECTIE 8 - KOPPELINGEN MET DERDEN


Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.


Links van derden op deze site kunnen u naar websites van derden leiden die niet aan ons zijn gelieerdWij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid, en we bieden geen garantie en hebben geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor materialen of websites van derden of voor andere materialen, producten of diensten van derden.


Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derdenLees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie voltooitKlachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.SECTIE 9 - OPMERKINGEN VAN DE GEBRUIKER, RETOUREN EN ANDERE RELEASE


Als u bepaalde specifieke berichten op ons verzoek verzendt (bijvWedstrijdinzendingen) of, zonder een verzoek van ons, creatieve ideeën, suggesties, plannen of ander materiaal indient, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'Opmerkingen'), stemt u ermee in dat we op elk moment zonder beperking bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium alle opmerkingen die u bij ons indientWe zijn en zijn niet verplicht (1) om opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.


We kunnen, maar zijn niet verplicht om inhoud te controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken bepalen dat deze illegaal, beledigend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden .


U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op de rechten van derden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrechtU stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins illegaal, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of computervirussen of andere malware bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website kunnen beïnvloedenU mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich niet voordoen als iemand anders dan uzelf of ons of derden op een andere manier misleiden over de oorsprong van opmerkingenU bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheidWij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE


Uw indiening van persoonlijke informatie via de Store wordt beheerst door ons PrivacybeleidOm ons privacybeleid te bekijken.SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN


Af en toe kan er informatie op onze Site of in de Service zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, aanbiedingen, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheidWe behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website op elk moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst).


We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wetEr mag geen gespecificeerde update- of updatedatum die in de Service of op een gerelateerde website wordt gebruikt, worden gebruikt om aan te geven dat informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.
SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK


Naast andere verboden uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de Site of de Inhoud ervan te gebruiken:(a) voor illegale doeleinden; (b) anderen vragen om illegale handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden of te schenden; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, verwarren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) het indienen van valse of misleidende informatie; (g) om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze zullen of kunnen worden gebruikt die de functionaliteit of werking van de Service of op een gerelateerde website, andere websites of internet zullen beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spam, phish, pharm, spoof, spider, crawl of scraping; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilenWe behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde site te beëindigen wegens schending van verboden gebruik.SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID


We garanderen, vertegenwoordigen of garanderen niet dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.


We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.


U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de Service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Service op elk moment kunnen annuleren zonder u hiervan op de hoogte te stellen.


U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik of onvermogen om de Service te gebruiken op uw eigen risico isDe Service en alle producten en services die via de Service aan u worden geleverd, worden geleverd (behalve zoals uitdrukkelijk door ons geleverd) 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik zonder enige verklaring, garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, expliciet of impliciet , inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.


Coffee Greens ApS, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, contractanten, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade, verliezen, claims of directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, ongeacht of deze is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeit uit uw gebruik van een van de services of producten die zijn verkregen met behulp van de service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de Dienst of enige inhoud (of product) die ndt, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Service, zelfs als ze op de hoogte zijn gesteld van hun optieOmdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.
SECTIE 14 - SCHADE


U stemt ermee in Coffee Greens ApS en onze eigenaren, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, verdedigen en vrijwaren van elke claim, inclusief redelijke advocaten' vergoedingen, gemaakt door derden als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten waarin ze door verwijzing zijn opgenomen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID


In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal een dergelijke bepaling niettemin worden afgedwongen voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare gedeelte wordt geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden, een dergelijke bepaling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere overige bepalingen.SECTIE 16 - BEINDIGING


De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de vervaldatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.


Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigdU kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u onze Services niet langer wilt gebruiken of wanneer u stopt met het gebruik van onze Site.


Als u, naar ons eigen oordeel, faalt of we vermoeden dat u niet hebt voldaan aan een voorwaarde of voorwaarde van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze Overeenkomst ook op elk moment beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen. tot en met de datum van beëindiging en/of dienovereenkomstig u de toegang tot onze Diensten (of delen daarvan) kunnen ontzeggen.SECTIE 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST


Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling.


Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of operationele regels die door ons op deze Site of in verband met de Service zijn gepubliceerd, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen , al dan niet mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).


Eventuele dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mogen niet worden uitgelegd tegen de aanwijzende partij.SECTIE 18 - RECHTSKEUZE


Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij we u Services leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Denemarken.SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN


U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken.


We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsenHet is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingenUw voortdurende gebruik van of toegang tot onze Site of de Service na het plaatsen van wijzigingen in deze Servicevoorwaarden betekent acceptatie van die wijzigingen.SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE


Vragen over de servicevoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via rene.gram@coffee-greens.com.