Siffror och fakta om kaffeproduktion, handel och konsumtion

Under 2019 producerades mer än 10 miljoner ton kaffe. Det motsvarar 1000 miljarder koppar kaffe! Kaffeproduktionen har nästan fördubblats under de senaste 25 åren. Brasilien är den överlägset största kaffeproducenten och stod för cirka 37 % av den globala produktionen 2019, följt av Vietnam (18 %), Colombia (8 %), Indonesien (5 %) och Etiopien (5 %). Dessutom finns kaffeproduktion i ett stort antal andra länder, främst i Afrika, Syd- och Centralamerika samt i delar av Asien.

Annat är det med konsumtionen av kaffe. Mer än 75 % av allt kaffe som produceras importeras och används i icke-producerande länder. USA är det land med den största importen av kaffe (22 % av all kaffeimport), medan EU-länderna står för 65 % av den totala kaffeimporten.

Ekonomiskt sett är kaffe en av de största grödorna i världen och representerar ett marknadsvärde på över svindlande 900 miljarder kronor årligen. Men värderingarna i kaffebranschen är inte jämnt fördelade – och tyvärr har det under ett antal år gått åt fel håll. Detta hänger samman med prisutvecklingen som under de senaste 10 åren har utvecklats till nackdel för både kaffebönder och konsumenter.

Det är stora skillnader i vad kaffebönderna får betalt för sina skördar när de köps upp för att exporteras. I genomsnitt fick en kaffebonde 2,4 dollar per kilo råkaffe 2019 (eller cirka 15 danska kronor). Det är 26 % mindre än vad han fick för ett kilo råkaffe 2010.

Konsumenterna betalar också väldigt olika priser när de köper kaffe – beroende på land, produktionssätt osv. I genomsnitt betalade konsumenten 12,8 dollar per kilo kaffe 2019 - ett pris som har ökat med 9% sedan 2010.

Konsumenten betalar med andra ord 5,3 gånger så mycket som kaffebonden får ut av det 2019 – 2010 betalade han bara 3,6 gånger så mycket. Så den enorma och växande ojämlikheten i den globala kaffevärdekedjan gynnar mellanhänderna (grossister, rosterier och återförsäljare) på bekostnad av kaffebönderna och konsumenterna.