Tall og fakta om kaffeproduksjon, handel og forbruk

I 2019 ble det produsert mer enn 10 millioner tonn kaffe. Det tilsvarer 1000 milliarder kopper kaffe! Kaffeproduksjonen har nesten doblet seg i løpet av de siste 25 årene. Brasil er den klart største kaffeprodusenten, og står for omtrent 37 % av den globale produksjonen i 2019, fulgt av Vietnam (18 %), Colombia (8 %), Indonesia (5 %) og Etiopia (5 %). I tillegg kommer kaffeproduksjon i en lang rekke andre land, hovedsakelig i Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, samt i deler av Asia.

Annerledes er det med inntak av kaffe. Mer enn 75 % av all kaffe som produseres blir importert og brukt i ikke-produserende land. USA er landet med størst import av kaffe (22 % av all kaffeimport), mens EU-landene står for 65 % av den totale kaffeimporten.

Økonomisk sett er kaffe en av de største avlingene i verden, og representerer en markedsverdi på over svimlende 900 milliarder kroner årlig. Men verdiene i kaffebransjen er ikke jevnt fordelt – og dessverre i en årrekke har det gått i feil retning. Dette har sammenheng med prisutviklingen, som de siste 10 årene har utviklet seg til skade for både kaffebønder og forbrukere.

Det er store forskjeller på hva kaffebøndene får betalt for avlingene sine når de kjøpes opp for eksport. I snitt mottok en kaffebonde 2,4 dollar per kilo råkaffe i 2019 (eller ca. 15 danske kroner). Det er 26 % mindre enn hva han fikk for en kilo råkaffe i 2010.

Forbrukerne betaler også svært ulike priser når de kjøper kaffe – avhengig av land, produksjonsmåte osv. I gjennomsnitt betalte forbrukeren 12,8 dollar per kilo kaffe i 2019 - en pris som har økt med 9% siden 2010.

Forbrukeren betaler med andre ord 5,3 ganger så mye som kaffebonden får ut av det i 2019 – i 2010 betalte han bare 3,6 ganger så mye. Så den enorme og økende ulikheten i den globale kaffeverdikjeden favoriserer mellommennene (grossister, brennerier og forhandlere) på bekostning av kaffebøndene og forbrukerne.