Kaffekvarn, kaffekvarn - vad är viktigt när kaffebönorna ska malas?

De rostade kaffebönorna måste krossas innan de kan användas för att brygga kaffe. När kaffebönan krossas i mindre bitar kan vattnet extrahera de smaker och färger som den lagrar från odling och rostning.

Det finns tre saker som är viktiga när du maler kaffebönor:

  1. Enhetlighet: Du kan använda en kvarn eller en kvarn för att krossa kaffebönorna, vilket innebär att de antingen slås i bitar av roterande knivar som en mixer eller av en kvarn som en pepparkvarn. Oavsett metod är det viktigt att malet eller malt kaffe är enhetligt, dvs att de enskilda kaffekornen är lika stora. Om kaffekornen är mycket ojämna påverkar det kaffets smak.fen.
  2. Grad av slipning: Hur fint eller grovt bönorna males beror på hur kaffet ska bryggas. Om du till exempel vill brygga kolvkaffe måste kaffebönorna vara grovmalet. Om du vill göra filterkaffe måste kaffet malas något finare. Och om du vill göra espresso måste kaffet vara mycket finmalt.
  3. Tidpunkt: Kaffet måste malasomedelbart innan den måste användas för bryggning. Syret i luften gör att malet kaffe snabbt tappar mycket av sin arom - faktiskt inom några timmar